Krijgen waar je recht op hebt ?

Dat lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Maar in de praktijk loopt het vaak anders. Dan zit je dus met een conflict. En de kans dat je dat overkomt, neemt in onze samenleving alleen maar toe.
 

Waarom ?
Omdat we steeds meer bezitten en doen. Denk maar aan onze voertuigen, het moordend verkeer, onze woning met alle apparatuur en al onze vrijetijdspullen. En omdat we steeds meer geld besteden bij dienstverleners zoals reisorganisaties, telecom- en electrobedrijven, online-verkopers, artsen en ziekenhuizen. Niets aan de hand zolang alles goed gaat. Maar wat indien dat niet zo is ?

 

Als jij vindt dat je het bij het rechte eind hebt, maar de tegenpartij denkt daar anders over, wat dan ? Ken je jouw rechten en de juiste juridische argumenten? En als je daarvoor deskundigen moet inschakelen, wie betaalt die dan?
Oplossing ?

Die is er, professionele rechtshulp via een gespecialiseerde verzekeraar Rechtsbijstand. Je moet je dan niet meer om de kosten bekommeren. De schadebeheerders en juristen nemen jouw conflict ter harte en vechten voor jouw rechten. Eerst proberen zij dit minnelijk op te lossen zodat het geschil snel van de baan is, maar lukt dat niet kan je vrij een advocaat kiezen om de zaak voor de rechtbank te brengen.

 

Een polis Rechtsbijstand, maar welke dan ? Kies bewust, niet elke verzekeraar Rechtsbijstand biedt dezelfde dekkingen of dezelfde financiële tussenkomsten.

 

Een gouden tip !

Rechtsbijstand wordt heel dikwijls aangeboden in je bestaande verzekeringspolissen bij dezelfde verzekeraar als je verzekeraars auto, familiale of brand. In dat geval kan je best de rechtsbijstand uit deze polissen laten verwijderen waardoor de premie hiervoor vermindert. En daarna draag je deze rechtsbijstand over naar een gespecialiseerde én onafhankelijke verzekeraar Rechtsbijstand. Je hebt dan een grotere keuzevrijheid in dekkingen en hogere verzekerde bedragen. En dat is wat telt. Je rechten verdedigen kost immers veel en door de BTW-plicht zijn de erelonen van advocaten nog eens 21% duurder geworden.

 

Belangenconflicten ?

Soms ontstaan ook geschillen tussen u en uw eigen verzekeraars. Dit zijn moeilijke en
dure dossiers. Opnieuw onze tip : opdat jouw belangen voorrang krijgen is een aparte en onafhankelijke verzekeraar Rechtsbijstand de beste oplossing.

 

En hoe is dat bij jou ? Ben jij verzekerd in Rechtsbijstand, en op welke manier ? Contacteer ons vrijblijvend voor advies in deze materie.

Terug naar overzicht