Aangifte intern gefinancierde pensioentoezeggingen en bedrijfsleidersverzekeringen

Het voorbije decennium werd via wetgeving en een aantal programmawetten flink wat gesleuteld aan de 2de pijler pensioenen die sommige bedrijven aan bedrijfsleiders en sommige personeelsleden toekenden. Wat dat betreft verstrijkt er eind dit jaar een deadline voor de aangifte van gefinancierde pensioentoezeggingen en bedrijfsleidersverzekeringen. Tegen eind 2014 moeten deze types van 2de pijler pensioenen geregistreerd worden in de databank voor 2e pijler pensioenen (www.db2p.be).

Op de website van de Databank 2de Pijler pensioenen vindt u meer informatie over deze aangifte en over uw mogelijkheden en verplichtingen. Bent u houder van een gefinancierde pensioentoezegging of van een bedrijfsleidersverzekering dan kunt u best voor het einde van het jaar de aangifte (laten) regelen. Zo bent u zeker dat u geen financieel verlies zal lijden. Eventueel kan u de reserves op een fiscaal neutrale manier overzetten naar een Individuele Pensioen Toezegging (IPT). Vraag vrijblijvend om meer informatie.

Terug naar overzicht