Aanpassingen Pensioensparen door regering Michel I

In de pers was er al heel wat te doen over de aanpassingen die de regering Michel I voorziet inzake het  pensioensparen. Daar is nu al watmeer duidelijkheid over. Hier de belangrijkste wijzigingen :

  • Het maximum bedrag dat u in 2014 fiscaal in mindering kan brengen is beperkt tot 940 €ipv 950 € (wie al teveel betaalde kan de 10 euro overdragen naar volgend jaar). Dit bedrag wordt  bevroren tot aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) en pas daarna wordt het bedrag opnieuw geïndexeerd.
  • De taks op het pensioensparen wordt verlaagd van 10 % naar 8 % maar ook wel vervroegd geïnd (de komende 5 jaar 1 % op basis van het kapitaal op 31 december 2014) maar de bevrijdende taks van 8 % op 60 wordt dan wel verminderd met de vervroegd geïnde sommen. Wie vandaag ouder is dan 55 jaar, betaalt jaarlijks 1 procent vervroegde heffing tot 60 jaar. Vervolgens wordt op 60 jaar 8 procent taks betaald, verminderd met de betaalde vervroegde heffingen. Wie na 31/12 2014 een pensioenspaarcontract afsluit valt niet onder de regeling (taks van 8 % op op 60-jarige leeftijd).
  • Bruggepensioneerden die hun kapitaal vóór 60 jaar opvroegen genoten tot nu toe ook van een tarief van 10 % voor de bevrijdende heffing. Dat uitzonderingsregime valt nu weg waardoor het tarief 33 procent wordt voor bruggepensioneerden die hun kapitaal vóór 60 jaar opvragen.

Door het fiscaal voordeel van minstens 30 % blijft een contract pensioensparen natuurlijk één van de meest interessante beleggingen op de markt. Contacteer ons voor meer informatie.

Bron : De Tijd

Terug naar overzicht