Nieuwe regels in de wegcode

Vanaf 31 mei houden weggebruikers best rekening met een nieuwe, versoepelde wegcode. 6 nieuwe regels moeten zwakke weggebruikers zoals fietsers en voetgangers beter beschermen.

​​​​​​​We zetten voor jou de nieuwigheden op een rijtje:

  1. “Vierkant groen” en “Alle Fietsers Tegelijk Groen” (AFTG) zijn andere benamingen voor een exclusieve fase voor alle fietsers en voetgangers. Alle fietsers en eventueel voetgangers krijgen tegelijk groen. Doel is om contact te vermijden tussen zwakke weggebruikers en auto’s en vrachtwagens, en zo dodehoekongevallen te voorkomen.

  2. Buiten de bebouwde kom moeten de bestuurders op de rijbaan een zijdelingse afstand van 1,50 meter laten tot de zwakke weggebruikers. Voorheen was dat 1 meter. 

  3. De afstand waarbinnen het verplicht is om de oversteekplaats voor voetgangers te gebruiken, wordt teruggebracht van 30 tot 20 meter.

  4. De Europese regelgeving bepaalt dat de maximumsnelheid van gemotoriseerde voortbewegingstoestellen zoals elektrische steps, elektrische rolstoelen en hoverboards wordt verhoogd van 18 km/u tot 25 km/u.

  5. Jonge fietsers van minder dan 10 jaar (in plaats van minder dan 9 jaar) mogen de voetpaden en de verhoogde bermen gebruiken.

  6. Drie- en vierwielers die minder breed zijn dan één meter (bepaalde bakfietsen) worden gelijkgesteld met fietsen. Dat houdt in dat ze tegen de rijrichting mogen rijden in eenrichtingsstraten. Bakfietsen met een maximale breedte van een meter worden vanaf 31 mei ook toegelaten in zones voor plaatselijk verkeer en in voetgangerszones.

Bron: wegcode.be

 
Terug naar overzicht