Uw aansprakelijkheid

1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) bedrijven

Ook bij het uitoefenen van uw beroep kan er al eens iets fout gaan. De Ba Uitbating zorgt ervoor dat de schade aan derden vergoed wordt.

Bestaat uit 3 luiken

  • Ba Uitbating
  • Na Levering ; schade door goederen na levering of door werken na uitvoering ervan
  • Toevertrouwde goederen ; schade aan goederen die u ontvangt om te herstellen

2. Objectieve aansprakelijkheidheid  brand en ontploffing (switelverzekering)

Sinds de Switelbrand is er een wettelijke regeling die garandeert dat de slachtoffers van een brand snel vergoed worden. Als exploitant hebt u daarom een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing nodig. Want ook als u niet in fout bent, bent u aansprakelijk.

Deze polis is wettelijk verplicht voor publiek toegankelijke gelegenheden:

  • restaurants en cafés met een oppervlakte van meer dan 50 m²
  • hotels en motels met minimaal vier kamers voor minimaal tien personen
  • kleinhandelaars en handelsgalerijen met een verkoopruimte van minstens 1.000 m²
  • gebouwen voor de uitoefening van een eredienst vanaf 1.000 m²
  • dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar er gedanst wordt, inclusief openluchtbals, tenten

Deze verzekering vergoedt slachtoffers van brand of ontploffing. Als exploitant van een restaurant, hotel enz. beschermt deze verplichte verzekering u tegen schade zonder fout.

Offerte aanvragen