Uw bedrijf

1. Brandverzekering

Zowel eigenaars als huurders moeten hun pand en hun inboedel verzekeren met een brandverzekering.

Er zijn tal van omstandigheden die tot schade aan uw pand of uw inboedel kunnen leiden: brand, waterschade, storm, natuurrampen, vandalisme enz. Bovendien kunnen bepaalde gebeurtenissen ook anderen problemen bezorgen waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld (bijvoorbeeld als uw waterschade bij uw buurman schade veroorzaakt heeft).

De brandverzekering stelt u in staat de gevolgen op te vangen van schade die uw pand en de inhoud ervan treft.

2. Electronica

Hardware en software vormen een grote kostenpost voor KMO’s. Vaak zijn ze essentieel voor uw bedrijf. Het is dan ook belangrijk dat ze goed verzekerd zijn bij een schadegeval.

Deze verzekering dekt mogelijke schade aan computers, faxtoestellen, brand- en inbraakbeveiliging, telefooninstallatie, uw betaalterminal en ander elektronisch materiaal.

3. Bedrijfschade

Als een bedrijf afbrandt, is er niet alleen materiële schade. Er zijn ook economische gevolgen. Uw klanten zullen ergens anders hun toevlucht (moeten) zoeken. Maar u moet nog altijd uw personeel of de huur van uw pand betalen. Oplossing? Met de verzekering Bedrijfsschade verzekert u de continuïteit van uw zaak en vangt u het potentieel verlies aan inkomsten op.

U ontvangt een vergoeding voor:

  • vaste kosten;
  • winstverlies ten gevolge van omzetvermindering;
  • eventuele bijkomende kosten;
  • eventuele lonen van arbeiders, expertisekosten, erelonen van bedrijfsrevisoren, boetes en schadevergoedingen enz.

4. ABR (Alle bouwplaatrisico’s)

Gaat u zelf bouwen of verbouwen? Of bent u aannemer? Dan is de ABR-polis iets voor u! Deze polis verzekert uw goederen en uw aansprakelijkheid. Loopt er iets fout op de werf, dan bent u ertegen verzekerd. Een muur die instort, ramen besmeurt met cement, diefstal van bouwmaterialen op de werf, schade aan een aanpalend gebouw, …

5. Geldverzekering

Uw inkomsten optimaal beschermd. In uw zaak, thuis en tijdens het transport! Als zelfstandige, vrije beroeper of bedrijfsleider van een kleine onderneming ontvangt u regelmatig grote sommen contant geld. Maar wat als u bestolen wordt? Wat als het om vals geld gaat? Of wat als er brand uitbreekt?

Om u in deze situaties optimaal te beschermen is er de geldverzekering.

6. Machinebreuk

De technologie staat niet stil. Bedrijven moeten steeds meer investeren in nieuwe en duurdere machines. Een defect, schade of verlies van een machine kan bijgevolg zware financiële gevolgen hebben.

De polis machinebreuk kan hier de nodige zekerheid bieden. Veel leasing- en leninginstanties eisen trouwens een polis die ook uw machines verzekert.

Offerte aanvragen