Uw medewerkers

1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) bedrijven

Ook bij het uitoefenen van uw beroep kan er al eens iets fout gaan. De Ba Uitbating zorgt ervoor dat de schade aan derden vergoed wordt.

Bestaat uit 3 luiken :

  • Ba Uitbating
  • Na Levering ; schade door goederen na levering of door werken na uitvoering ervan
  • Toevertrouwde goederen ; schade aan goederen die u ontvangt om te herstellen

2. Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht voor uw bedienden en arbeiders een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. De verplichte verzekering Arbeidsongevallen voorziet in de vergoeding van werknemers uit de privésector die het slachtoffer worden van een ongeval op het werk of op de weg van en naar het werk. Een aanvullende verzekering in het voordeel van (bepaalde categorieën van) het personeel is mogelijk (oa ongevallen tijdens privéleven, excedent loon).

3. Groepsverzekering

Deze collectieve pensioentoezegging is financieel interessant en biedt uw werknemers een extralegaal voordeel. Als onderneming kunt u de premies voor 100 % inbrengen als last. De RSZ-bijdrage op de premies is aanzienlijk lager in vergelijking met de hoge sociale lasten op lonen en wedden. Uw werknemers ontvangen een fiscaal erg interessante vorm van uitgesteld loon en daarbovenop een bijkomende winstdeelname die niet belastbaar is.

Offerte aanvragen