Uw wagenpark

1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen

Wettelijk verplichte verzekering die alle schade vergoedt die u met uw motorvoertuig aan derden veroorzaakt. ook uw passagiers zijn derden.

2. Omnium

Deze verzekering vergoedt de schade aan uw eigen voertuig.

De omnium dekt de waarborgen Brand, Diefstal, Glasbreuk, Aanrijding met dieren, Schade door natuurkrachten en Voertuigschade. De kleine omnium omvat dezelfde waarborgen, zonder voertuigschade.

3. Bestuurdersverzekering

Eén bestuurder op twee denkt dat hij door zijn verplichte verzekering BA Auto bij een ongeval vergoed wordt voor zijn kwetsuren. Jammer genoeg vergist hij zich … Bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde is de bestuurder de enige die door zijn verplichte verzekering B.A. Auto niet gedekt is voor zijn lichamelijke letsels.

Met de bestuurdersverzekering wordt u vergoedt voor uw kwetsuren zonder enige discussie over eventuele aansprakelijkheid.

4. Rechtsbijstand

De Rechtsbijstandverzekeraar geeft juridisch advies, bijstand om uw geschil minnelijk te regelen of, mocht een procedure voor een rechtbank noodzakelijk blijken, een vergoeding van de kosten en honoraria van uw advocaat alsook van de gerechtskosten.

5. Vervoerde koopwaarde en materieel

Als zelfstandige of bedrijfsleider van een KMO houdt wegvervoer voor u een extra risico in. Want wat als uw materieel beschadigd raakt? Wat als uw koopwaar tijdens de levering schade oploopt? En wat als uw bestelwagen leeggeroofd wordt?

Om u tegen deze risico’s optimaal te verzekeren, kunt u – als aanvulling bij uw contract B.A. Auto – de Verzekering Vervoerde Koopwaar & Materieel afsluiten. Zij biedt de meest complete oplossing voor de dekking van koopwaar en/of materieel dat u voor eigen rekening vervoert. In alle eenvoud!

Offerte aanvragen