Uzelf

1. Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder bent u persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk bij de uitoefening van uw mandaat, zowel contractueel als extracontractueel. Deze verzekering beschermt u als bestuurder bij professionele fouten, u bent ook beschermd bij aansprakelijkheid tegenover aandeelhouders, concurrenten, klanten, leveranciers, schuldeisers, bankiers en werknemers.

2. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) bedrijven

Ook bij het uitoefenen van uw beroep kan er al eens iets fout gaan. De Ba Uitbating zorgt ervoor dat de schade aan derden vergoed wordt.

3. Persoonlijke ongevallen

Deze polis biedt een antwoord op de financiële gevolgen van een ongeval. Voor zelfstandigen dekt deze verzekering zowel ongevallen tijdens het privéleven als tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit. Bij loontrekkenden verzekert men enkel ongevallen uit het privéleven. De arbeidsongevallen zijn verzekerd via hun werkgever.

U kiest zelf de waarborgen die u wenst. De premie is afhankelijk van het beroepsrisico en het verzekerde bedrag

SchuldsaldoverzekeringDe schuldsaldoverzekering is interessant voor iedereen die een lening of een schuld heeft aangegaan en die de terugbetaling van de schuld wenst te waarborgen in geval van vroegtijdig overlijden.

4. Tijdelijke overlijdensverzekering

De tijdelijke overlijdensverzekering zorgt dat de door u aangeduide begunstigde een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd krijgt indien u vroegtijdig zou overlijden. U beschermt uw nabestaanden voor het geval u overlijdt vóór een bepaald tijdstip (de contractdatum).

5. Gewaarborgd inkomen

Als u ziek wordt of een ongeval krijgt waardoor u niet meer kan werken, zijn er niet alleen lichamelijke gevolgen. Uw inkomen daalt vaak aanzienlijk of valt volledig weg. Daarom is er de verzekering Gewaarborgd Inkomen. Dank zij het inkomen dat u dan ontvangt kan u zonder financiële problemen bijvoorbeeld toch uw lening afbetalen of extra (personeel)kosten dekken.

Uw inkomen is de hoeksteen van een evenwichtig bestaan, maar een ongeluk schuilt in een klein hoekje.

6. Individuele pensioentoezegging (IPT)

Dankzij de Individuele Pensioentoezegging (IPT) kan u als zelfstandige voor een interessante aanvulling op uw wettelijk pensioen zorgen, en tegelijkertijd voor een bescherming bij vroegtijdig overlijden en/of bij arbeidsongeschiktheid. Uw onderneming zorgt voor de volledige financiering van het pensioenplan en kan de bijdragen fiscaal in mindering brengen als beroepskost. Deze formule kan enkel voor zelfstandige mandatarissen van vennootschappen met regelmatige en maandelijkse bezoldigingen.

Uw voordelen

  • de premie is aftrekbaar als beroepskost voor de vennootschap;
  • u krijgt een mooie gegarandeerde interestvoet en daar bovenop een jaarlijkse winstdeelname, afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij;
  • de bedrijfsleider/mandataris kan op een fiscaalvriendelijke manier geld uit de vennootschap halen;
  • zekerheid voor de bedrijfsleider bij eventueel faillissement van de vennootschap;
  • een loonsverhoging met hetzelfde bedrag als de premie voor de IPT zou aan 8% netto belegd moeten worden om hetzelfde rendement te halen.

7. Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Dankzij het VAPZ kan u voor een interessante aanvulling van uw wettelijke pensioen zorgen, en tegelijkertijd voor een bijkomend kapitaal voor uw naaste familie, indien u vroegtijdig zou overlijden. Het VAPZ is bovendien fiscaal bijzonder interessant. Een VAPZ wordt zeer gunstig belast. U betaalt geen belastingen op de bijdragen tijdens de duur van het contract en bij uw pensionering wordt het meest voordelige taxatieregime toegepast.

U doet ook een dubbele besparing, de besparing is aanzienlijk omdat de premies in te brengen zijn als beroepskosten (tot 2.686,05 € in 2008) waardoor u ook op de sociale bijdragen een flink voordeel doet en, de premies zijn ook aftrekbaar in de hoogste inkomstenschijf (marginale aanslagvoet).

VAPZ is geen overbodige luxe, want het wettelijk pensioen voor zelfstandigen bedraagt gemiddeld slechts 750 € per maand!

8. De omzetverzekering

De Omzetverzekering. Precies wat u nodig hebt als bedrijfsleider!

Vivium pakt uit met een uniek product: de Omzetverzekering. Hiermee kunt u (een deel van) de omzet van uw vennootschap verzekeren. Dit laat u ook toe om, als u langdurig arbeidsongeschikt wordt, te genieten van een gegarandeerde omzet. Met andere woorden: u krijgt een totaaldekking door uw inkomen én de omzet te verzekeren.

Offerte aanvragen