Mijn aansprakelijkheid

1. De familiale verzekering

De familiale verzekering vergoedt de schade die door een verzekerde tijdens zijn privé-leven aan “een derde” veroorzaakt wordt, op voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid betrokken is. Zoals elke aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale verzekering het patrimonium van de verzekerde te beschermen tegen de financiële gevolgen (die soms zwaar kunnen zijn) van zijn fouten, nalatigheden, tekortkomingen, …die zijn aansprakelijkheid kunnen doen spelen.

Aansprakelijkheid doet de verplichting ontstaan om de slachtoffers schadeloos te stellen. Volgens het Burgerlijk Wetboek staat iedereen daartoe met zijn hele vermogen garant. Daarom heeft ook iedereen er belang bij een familiale verzekering af te sluiten.

Wie kan immers zeggen dat hij nooit schade zal veroorzaken aan een ander? Hieronder vindt u de voornaamste gemeenschappelijke kenmerken van een familiale verzekering.

2. Verzekering voor vrijwilligerswerk

Iedereen is wel eens vrijwilliger. De een engageert zich in een vereniging of organisatie, de ander helpt zijn buurman uit de nood door op de kinderen te passen. Maar ook tijdens deze activiteiten is een ongeluk snel gebeurd. Als u of uw minderjarig kind materiële schade toebrengt aan een derde, dan kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Daarom is het belangrijk om voldoende verzekerd te zijn. Om vrijwilligers extra te beschermen, zijn bepaalde organisaties sinds 1 januari 2007 verplicht om een verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid af te sluiten voor hun vrijwilligers. Behalve bij een licht repetitieve fout, een zware fout of bedrog kan de vrijwilliger niet meer aansprakelijk gesteld worden maar wel de organisatie. Als de vrijwilliger onafhankelijk van een organisatie of vereniging werkt, blijft hij uiteraard mogelijk wel zelf aansprakelijk.

Offerte aanvragen