Mijn auto

1. Burgerlijke aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering is een van de uitzonderlijke verplichte verzekeringen voor particulieren.

De bedoeling van deze verzekering is de schade te vergoeden die veroorzaakt wordt door het verzekerd motorrijtuig, hetzij omdat de burgerlijke aansprakelijkheid van de bestuurder of van een andere verzekerde (eigenaar, houder van het voertuig,…) betrokken is, hetzij automatisch indien aan een zwakke weggebruiker lichamelijke schade toegebracht wordt.

Hieronder vindt u een overzicht van de voornaamste eigenschappen van deze verzekering.

 

2. De voertuigverzekering

De verplichte B.A. Autoverzekering vergoedt nooit de schade aan het verzekerd voertuig. Om die schade te verzekeren bestaat er een specifieke (niet verplichte) verzekering die kan onderschreven worden ter aanvulling van de B.A. verzekering.

De bedoeling van deze verzekering is om, binnen de in het contract aangegeven grenzen, de herstellingskosten aan het voertuig te betalen of het verlies van het voertuig. Ongeacht of de verzekerde al dan niet verantwoordelijk is.

Iedere verzekeraar bepaalt vrij het tarief en de inhoud van dergelijke polissen. Deze polissen bevatten echter wel gemeenschappelijke kenmerken, die we hier zullen bespreken.

3. De bestuurdersverzekering

De burgerlijke aansprakelijkheid autoverzekering vergoedt alle slachtoffers van het verzekerd voertuig, behalve de bestuurder. Die heeft niet de hoedanigheid van zwakke weggebruiker. Ofwel is de bestuurder in fout, en heeft dus op geen enkele vergoeding recht. Ofwel is hij in recht, en zal zijn vergoeding qua snelheid en omvang afhangen van de houding van de tegenpartij.

Het doel van een bestuurdersverzekering is de bestuurder te vergoeden (geheel of gedeeltelijk) voor de lichamelijke letsels die hij bij een verkeersongeval als bestuurder oploopt, ongeacht of hij in recht dan wel in fout is. Elke verzekeraar bepaalt het bedrag en de premie van die verzekering op eigen houtje. Toch trachten we hieronder een aantal gemeenschappelijke kenmerken van dit soort verzekeringen aan te geven.

4. Rechtsbijstand

De verzekeringen BA auto en BA privé-leven komen tussen wanneer de verzekerde schade heeft berokkend aan een derde. De BA-verzekeraar zal dan de schade van de derde vergoeden. Als aanvulling bij de BA-verzekeringen is het aan te raden een verzekering rechtsbijstand af te sluiten.

Een BA-verzekeraar komt immers enkel tussen wanneer de verzekerde de schadeveroorzaker is, nooit wanneer de verzekerde de schadelijder is. Hier ligt dan ook het belang van een verzekering rechtsbijstand. Deze verzekering heeft als hoofddoel de schade die de verzekerde geleden heeft te recupereren bij de aansprakelijke derde.

Sommige rechtsbijstandsverzekeringen verdedigen de belangen van hun verzekerde in zeer uitgebreide domeinen: echtscheiding, fiscale geschillen, sociale geschillen,…

U vindt hieronder een samenvatting van de voornaamste kenmerken van de doorsnee verzekering rechtsbijstand.

5. BROCOM-DIV: aanvraag tot online inschrijven via uw makelaar

Brocom-DIVBrocom-DIV is een onafhankelijke webapplicatie.

Via deze toepassing kunt u online een aanvraag voor de inschrijving van uw voertuig indienen bij een Brocom erkend makelaar.

Brocom DIV Schrijf uw voertuig in via Brocom-DIV!

6. De bijstandsverzekering

Thuis of eender waar ter wereld gekwetst zijn of ziek zijn.

Thuis, in België of waar ook in Europa een panne hebben met de wagen.

In het buitenland medische zorgen behoeven of gerepatrieerd moeten worden.

Dit zijn slechts enkele ongelukkige situaties waarbij iedereen de gratis hulp van een gespecialiseerde bijstandsverlener zal appreciëren.

Maar wist u dat een bijstandsverzekering ook in tal van andere gevallen kan tussenkomen? Hieronder vindt u een samenvatting van de voornaamste kenmerken van deze verzekering.

7. Veiligheidsvestjes: verplicht of niet?

In de praktijk kunt u best altijd een veiligheidsvestje in uw wagen hebben, hoewel het volgens de letter van de wet niet verplicht is. De wet zegt niet uitdrukkelijk dat er een veiligheidsvestje in uw wagen aanwezig moet zijn, behalve als u een ongeval of pech heeft op autosnelwegen of autowegen. In dat geval bent u verplicht om een vestje te dragen als u uw wagen moet verlaten.

8. RDR schaderegelingssysteem

Succesvolle RDR krijgt ruimere toepassing vanaf 1 juli

Persbericht van Assuralia – 20 juni 2007

9. Verplichte autoverzekering voor elektrische rolstoelen

Sinds 15 maart 2007 is er een nieuw Koninklijk besluit in werking getreden dat handelt over de categorie “voortbewegingstoestellen”. Personen met een handicap die gebruik maken van een elektrische rolstoel, maken ook gebruik van een dergelijk voortbewegingstoestel. Wanneer zij zich met hun rolstoel op de openbare weg of op een publieke plaats begeven, zijn zij verplicht om een verzekering BA auto af te sluiten.

Offerte aanvragen