Mijn gezondheid

1. De verzekering individuele ongevallen

Een ongeval is snel gebeurd. Als niemand aansprakelijk is voor het ongeval, zal het slachtoffer zich tevreden dienen te stellen met de tussenkomst van het ziekenfonds voor al wat de lichamelijke schade betreft: de behandelingskosten, de vergoeding van de tijdelijke ongeschiktheid of van de blijvende ongeschiktheid. Bij een arbeidsongeval of een ongeval op de arbeidsweg, zal de verzekering arbeidsongevallen van de werkgever tussenkomen voor de lichamelijke schade. Maar voor de ongevallen tijdens zijn privé-leven zal hij genoegen moeten nemen met de tussenkomst van de mutualiteit.

Welnu, het is algemeen geweten dat de prestaties van het RIZIV beperkt zijn en nog beperkter zullen worden. De verzekering individuele ongevallen staat toe het financieel verlies ten gevolge van een ongeval in belangrijke mate te herstellen. U vindt hieronder een samenvatting van de voornaamste kenmerken van deze verzekering.

2.De familiale verzekering

De familiale verzekering vergoedt de schade die door een verzekerde tijdens zijn privé-leven aan “een derde” veroorzaakt wordt, op voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid betrokken is. Zoals elke aansprakelijkheidsverzekering beoogt de familiale verzekering het patrimonium van de verzekerde te beschermen tegen de financiële gevolgen (die soms zwaar kunnen zijn) van zijn fouten, nalatigheden, tekortkomingen, …die zijn aansprakelijkheid kunnen doen spelen.

Aansprakelijkheid doet de verplichting ontstaan om de slachtoffers schadeloos te stellen. Volgens het Burgerlijk Wetboek staat iedereen daartoe met zijn hele vermogen garant. Daarom heeft ook iedereen er belang bij een familiale verzekering af te sluiten.

Wie kan immers zeggen dat hij nooit schade zal veroorzaken aan een ander? Hieronder vindt u de voornaamste gemeenschappelijke kenmerken van een familiale verzekering.

Offerte aanvragen