Mijn kapitaal

1. De verschillende types levensverzekeringen

De levensverzekeringscontracten hebben de jongste jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan. Daarom is het nuttig een overzicht te bieden van de meest courante vormen.

In een levensverzekeringscontract kunnen twee hoofdwaarborgen worden verzekerd: een kapitaal bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract (kapitaal overlijden) en/of een kapitaal op de einddatum van het contract indien de verzekerde in leven is (pensioenkapitaal).

2. De fiscaliteit van de levensverzekering

Om het sparen voor een aanvullend pensioen aan te moedigen voorziet de fiscus een aantal fiscale voordelen voor de klassieke levensverzekeringsvormen en de Universal Life contracten. De levensverzekeringen gekoppeld aan beleggingsfondsen komen voorlopig niet in aanmerking voor deze stimuli.

3. De levensverzekering als belegging

Naast een uitgebreid gamma van zuivere spaarproducten bestaan er ook andere interessante vormen van beleggen. Zo zijn er belegginsproducten die worden aangeboden onder de vorm van een levensverzekeringscontract.

Dit is dus een contract met een verzekeringnemer die eigenaar is van het contract, een verzekerde wiens overlijden vóór de einddatum of het in leven zijn op de einddatum aanleiding zal geven tot uitkering en uiteindelijk de begunstigde die in het contract is aangeduid om de voorziene kapitalen bij uitkering te ontvangen.

4. Verzekering gewaarborgd inkomen

De verzekering Gewaarborgd Inkomen is één van de minder bekende waarborgen voor particulieren. En toch raakt ze een vitaal aspect van ons Leven, namelijk onze financiële draagkracht. Deze verzekering heeft tot doel het verlies aan beroepsinkomsten op te vangen bij een ongeval of een ziekte met een fysiologische of economische invaliditeit als gevolg.

Offerte aanvragen