Mijn woning

1. De brandverzekering

Het gebouw en de inhoud verzekeren lijkt vanzelfsprekend voor alle eigenaars en is sterk aan te raden voor alle huurders.

Onder de naam brandverzekering gaat een contract schuil dat naast de waarborg brand dekking verleent voor vele andere bedreigingen voor het vermogen, zoals ontploffing, storm , hagel, waterschade, enz.…

Het doel van deze verzekering bestaat erin:

de verzekerde-eigenaar toe te laten bij het zich voordoen van een gedekt schadegeval een vergoeding te bekomen die hem in staat stelt het gebouw te herstellen, terug op te bouwen of een ander gebouw aan te kopen;
de verzekerde-huurder toe te laten te kunnen genieten van de dekking van zijn aansprakelijkheid ten aanzien van zijn eigenaar;
beiden toe te laten een vergoeding te bekomen om hun inhoud te herstellen of te vervangen wanneer deze getroffen wordt door een gedekt gevaar.

2. Brandpreventie

Jaarlijks zijn er in ons land 12.000 branden en vallen er meer dan honderd doden aan de gevolgen hiervan. Ruim 80% van de slachtoffers komen om in woningbranden.

Mits iedereen enkele eenvoudige raadgevingen zou opvolgen dan konden deze aantallen gevoelig teruggedrongen worden.

3. Diefstalpreventie

Hoe houdt u inbrekers buiten? Dit document somt een aantal tips op waarmee u kunt voorkomen dat u het slachtoffer wordt van een inbraak.

Dieven die er niet in slagen om in minder dan drie minuten in de woning binnen te dringen, staken in 85 % van de gevallen hun poging.

Enkele voorzorgsmaatregelen, soms zeer eenvoudige, volstaan om de inbreker het leven zuur te maken en de kans te vergroten dat hij voortaan aan uw woning voorbijgaat.

4. Belastingvermindering voor woningbeveiliging

Alle belastingplichtigen kunnen een belastingvermindering krijgen voor uitgaven die voor een betere beveiliging van hun woning zorgen. Dit werd bepaald in het KB van 25 februari 2007.

De vermindering wordt zowel toegekend aan huurders als aan eigenaars van een woning en is gelijk aan 50 % van de uitgaven met een maximum van € 170 voor het aanslagjaar 2008. Het KB treedt in werking vanaf het aanslagjaar 2008 en zal geldig zijn voor de uitgaven die in de loop van 2007 gedaan werden.

Een lijst van de uitgaven die in aanmerking komen voor een betere beveiliging tegen diefstal en brand, evenals meer gedetailleerde informatie, kunt u hier terugvinden.

Offerte aanvragen