Honderdvijftig gewonden per dag in Belgisch verkeer ! Hoe blijft u buiten schot ?

Het was voorpaginanieuws in Het Nieuwsblad op donderdag 18 september : elke dag tellen we 150 gewonden op de Belgsiche wegen. Dat zijn er op jaarbasis meer dan 50.000. Een cijfer om van te duizelen. En in het dichtbevolkte Vlaanderen is de kans op een ongeluk wellicht nog het grootst. Hier loert het gevaar werkelijk om elke hoek. De overheid doet heel wat inspanningen om het aantal verkeersslachtoffers naar beneden te halen. En vele andere instanties (scholen, belangengroepen voor diverse geledingen in de maatschappij en zelfs verzekeringsmaatschappijen) proberen op hun manier tips mee te geven om ongevallen te vermijden. En dat is maar goed ook. Want niet alleen het aantal dodelijke slachtoffers moet naar beneden, ook het vele andere (lichamelijke) leed kan best vermeden worden. En daar kunnen we allemaal een steentje toe bijdragen. Preventie is zeker een must !

Maar als ondanks alle goede voorzorgen u toch met een ongeval te maken krijgt, dan kunt u daar maar beter op voorzien zijn. Natuurlijk zijn er de alom gekende hospitalisatieverzekeringen en verzekeringen voor gewaarborgd inkomen. Dergelijke polissen kunnen zeker bijdragen tot het vlot verwerken van de lichamelijke gevolgen van uw ongeval en ook uw financiële toestand vrijwaren maar afhankelijk van uw persoonlijke situatie en inkomen kunnen ze een flinke hap nemen uit uw gezinsbudget. Al blijft het natuurlijk zinvol u eens grondig te informeren. Wij staan wat dat betreft voor u klaar.

Maar wat veel minder gekend is, zijn de diverse ongevallenverzekeringen die door verschillende maatschappijen de laatste jaren ontwikkeld werden. Dergelijke polissen voorzien in de vergoeding van de stoffelijke schade en keren (al of niet beperkt tot een bepaald plafond) vergoedingen uit voor het deel onkosten van de lichamelijke schade dat niet door het ziekenfonds wordt gedekt. Bij langdurige afwezigheden kan er zelfs een dagvergoeding uitbetaald worden, bovenop de eventuele uitkering van de ziekteverzekering. Op die manier kunt u een eventuele inkomensdaling voor een groot stuk ondervangen. Dergelijke polissen komen natuurlijk enkel tussen bij ongeval maar zijn dan ook een stuk budgetvriendelijker en daarom uitermate geschikt voor jonge professionals en jonge gezinnen, al of niet met kinderen of voor wie veel in het verkeer komt. Kom gerust eens langs voor een vrijblijvend advies. Wij zijn er zeker van dat we ook voor u het gepaste product hebben. Als u toch in een ongeval betrokken raakt, blijft u met een verzekering Ongevallen alvast inzake bijstand, zorgverlening en op financieel vlak buiten schot.

 

Terug naar overzicht