Pensioensparen op dynamische wijze !

Heel wat Belgen kiezen ervoor om op een bepaalde leeftijd in te stappen in één of andere formule voor pensioensparen. En vaak storten ze dan jaarlijks hun premie zonder zich af te vragen of er geen mogelijkheden zijn om meer rendement te halen.

Meestal is men er wel van op de hoogte dat pensioensparen met een fiscaal voordeel op twee manieren mogelijk is namelijk via een pensioenspaarverzekering of via een pensioenspaarfonds. 

Jonge mensen kiezen beter voor een dynamisch pensioenspaarfonds omdat hier belegd wordt in aandelen en dit op langere termijn meer opbrengst oplevert. Maar het kan nuttig zijn om vanaf een bepaalde leeftijd het fonds in aandelen te laten rusten en over te schakelen op een pensioenspaarverzekering. Deze bieden een gewaarborgd rendement van 1,5 à 2,5% plus een niet gewaarborgde winstdeelname. 

Of u kunt overschakelen op een fonds dat minder risicovol belegt. In dat geval spreken we van een neutraal of defensief pensioenspaarfonds dat eerder zal beleggen in obligaties met minder risico.

U ziet : pensioensparen kan op een veel dynamischere manier dan men meestal wel denkt.

Terug naar overzicht