Vrijwaar uw rechten met een rechtsbijstandverzekering!

In de maanden februari en maart stellen experten een verhoging vast van het aantal arbeidsongevallen, ongevallen op de weg en in het privéleven (onder meer door ongevallen tijdens de wintervakanties). Deze ongevallen geven vaak aanleiding tot zware geschillen die van groot belang kunnen zijn voor uw gezin en uzelf.

De toegang tot het recht en het gerecht is niet gemakkelijk, niet alleen omdat een gerechtelijke procedure ingewikkeld en lang is, maar ook omdat er hoge kosten aan verbonden zijn (advocaat, deskundige, deurwaarder, gerechtskosten, …) en de afloop ervan onzeker is. U bent in uw recht maar u wilt u gewonnen geven uit vrees voor de kosten van de vordering en de hele rompslomp of omdat u niet weet tot wie u zich moet richten.

Daarom kan het nuttig zijn te investeren in een rechtsbijstandsverzekering: u betaalt nu een premie die u, de dag waarop u het nodig hebt, recht geeft op juridisch advies, bijstand om uw geschil minnelijk te regelen of, mocht een procedure voor een rechtbank noodzakelijk blijken, een vergoeding van de kosten en honoraria van uw advocaat alsook van de gerechtskosten. Op die manier kunt u, in de moeilijke tijden na een ongeval, toch uw rechten afdwingen.

Bron: Assuralia

Terug naar overzicht